سوالات متداول - تامین انرژی پایدار آرارات

سوالات متداول

1. سابقه عقد قراردادهای دوجانبه به چه زمانی بر می گردد؟

سابقه عقد قراردادهای دوجانبه را می­توان به 3 دوره تقیسم بندی کرد:

از سال 95 تا 1400: عقد اولین قرارداد دوجانبه و سپس امکان عقد قرارداد برای مشترکین صنعتی بالای 5 مگاوات

از 1400 تا خرداد 1402: الزام عقد قرارداد برای مشترکین صنعتی بالای 5 مگاوات

از خرداد 1402 تا اکنون: الزام عقد قرارداد برای کلیه مشترکین با دیماند قرارداد بالای 1 مگاوات.

2. مدت زمان قرارداد دوجانبه چقدر است؟

مدت زمان قراردادهای دوجانبه معمولا یک ساله می­باشد اما امکان عقد قرارداد با مدت زمان کمتر یا بیشتر نیز وجود دارد.

3. مشترک جهت عقد قرارداد دوجانبه چه اقداماتی لازم است انجام دهد؟

مشترک پس از امضا الحاقیه با مالک شبکه خود و انتخاب فروشنده مورد نظر می­تواند نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

4. نحوه ثبت سفارش و خرید برق در قراردادهای دوجانبه به چه صورت می¬باشد؟

در صورت عقد قرارداد با شرکت خرده فروش، مشترک در پایان هرماه میزان برق مصرفی همان دوره را به فروشنده خود به منظور تخصیص و کسر از صورت حساب انرژی مالک شبکه اعلام می­کند.

5. تفاوت خرید از بورس و خرید در قالب قرارداد دوجانبه در چیست؟

مهم ترین تفاوت خرید از این دو روش در زمان خرید است. در خرید های بورسی مشترک میبایست قبل از شروع دوره مصرف برق ماه آتی خود را پیشبینی و خرید نماید حال آنکه در قرارداد با خرده فروش میزان خرید در پایان ماه برای ]مان دوره مشخص می­شود. همچنین پرداخت بهای انرژی خریداری شده در بورس به صورتی نقدی می­باشد ولی در قرارداد با خرده فروش معمولا با اختلاف 50 الی 60 روز نسبت به بورس پرداخت انجام می­شود. از دیگر تفاوت ها ریسک عدم عرضه انرژی در بورس در بعضی از ماه­های سال توسط نیروگاه ها می­باشد حال آنکه در قرارداد با خرده فروش تامین مدت قرارداد یک ساله بوده و فروشنده ملزم به تامین برق مورد نیاز مشترک می­باشد.

6. در صورت خرید مازاد نسبت به مصرف واقعی تکلیف برق مازاد خریداری شده چیست؟

امکان عودت برق مازاد و یا انتقال به دوره بعدی وجود نخواهد داشت و در صورت خرید مازاد برق خریداری شده سوخت می­شود. لکن این موضوع تنها در خرید از بورس که مبتنی بر پیشبینی از سوی مشترک می­باشد می­تواند وجود داشته باشد و در خرید از خرده فروش چون خرید بر اساس مصرف واقعی در انتهای دوره صورت می­پذیرد امکان وقوع چنین اتفاقی وجود ندارد.

7. در صورتی که مشترک پس از یک دوره قرارداد دوجانبه تمایلی به تامین برق مصرفی خود از این روش نباشد چه اتفاقی میافتد؟

در صورتی که مشترک پس از یک دوره مشخص خرید برق دیگر تمایلی به تامین برق از این روش نداشته باشد برق وی توسط شرکت مالک شبکه مربوطه تامین و بهای آن بر اساس رویه­های ابلاغی(ترخ سقف با ضریب 1.2) دریافت می­گردد. در واقع از دیدگاه مالک شبکه تفاوتی بین مشترکی که تاکنون هیچ قرارداد دوجانبه ای نداشته و مشترکی که برای یک دوره قرارداد داشته و دیگر مایل به تمدید آن نیست وجود ندارد.

8. در صورت عقد قرارداد دوجانبه تکلیف مشترک با مالک شبکه خود چیست؟

پس از عقد قرارداد دوجانبه خریدار کماکان مشترک مالک شبکه خود بوده و کلیه امور مربوط به توزیع برق، قرائت کنتور، سیم داری و هر نوع مراورده ای که سابقا با مالک شبکه خود داشته به قوت خود پابرجاست. به بیان کلیه تعهدات موجود در قرارداد خرید دیماند فیمابین مشترک و مالک شبکه خود همچنان جاری و ساری می­­باشد.

9. آیا مشترک علاوه بر بار پایه امکان خرید بار به صورت بازه¬های میان باری، اوج بار و کم باری را دارد؟

بله. مصرف کننده میتواند در بورس انرژی و یا به واسطه شرکت های خرده فروش نسبت به خرید بار بازه ای اقدام نماید لکن در حال حاضر بر اساس قوانین موجود خریدهای بازه ای قبل از شروع دوره و به صورت پیشبینی ظرفیت صورت می­پذیرد.

10. هزینه ترانزیت مربوط به چیست و در حالت با و بدون قرارداد دوجانبه چه تفاوتی می¬کند؟

هزینه تراتزیت بهایی است که توسط شرکت های مالک شبکه از مشترک دریافت می­شود و صرف ایجاد، حفظ و نگهداری زیرساخت های موجود جهت انتقال برق برق می­شود. مبلغ پرداختی بابت ترانزیت در حالت با و بدون قرارداد دوجانبه یکسان بود و در قالب یک قبض جداگانه از مشترک دریافت می­گردد.

11. میزان برآورد خرید برق در پایان هر ماه چگونه صورت می¬پذیرد؟

برآورد برق مصرفی عموما توسط واحد انرژی مجموعه انجام و به شرکت خرده فروش اعلام می­گردد. در صورتی که مشترک دارای کنتور و پست اختصاصی نباشد با توجه به اینکه اجازه دسترسی به کنتور شرکت توزیع وجود ندارد خریدار می­بایست به منظور دستیابی به میزان دقیق مصرف خود نسبت به نصب تجهیزات اندازه­گیری در ورودی انشعاب برق به کارخانه اقدام نماید.

5/5 - (1 امتیاز)