تامین انرژی پایدار آرارات عرضه کننده برق در بورس کالا در ایران

آنچه که مارا از سایرین متمایز می کند.

در راستای فرآیند تجدید ساختار در صنعت برق و تأسیس شرکت های خرده فروش برق، شرکت تأمین انرژی پایدار آرارات به همت جمعی از پیمانکاران حوزه نیرو به منظور تأمین برق مشترکین صنعتی با قدرت قراردادی بالای 5 مگاوات تأسیس گردید.

خدمات مشاوره ای و ممیزی انرژی، الگوهای قراردادی منعطف و فروش ماهیانه انرژی بدون تشریفات قرار دادی آرارات را به سرعت به عنوان یکی از بزرگترین و فعال ترین شرکت های خرده فروش برق تبدیل کرد.

تامین انرژی پایدار آرارات عرضه کننده برق در بورس کالا

تامین برق از بخش خصوصی

تسهیل در تامین برق در بستر خصوصی با صدور پروانه خرده فروشی

  • 1395 - انعقاد اولین قرارداد دو جانبه
  • 1400 - امکان خرید کلیه مشترکین صنعتی بالای 5 مگاوات
  • 1402 - الزام کلیه مشترکین بالای یک مگاوات

نرخ سقف بازار عمده فروشی

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
ابان
اذر
دی
بهمن
اسفند
  نرخ سقف بازار عمده فروشی اوج بار میان بار کم بار
نرخ سقف بازار عمده فروشی فروردین 1220 1224.4 1213.8
نرخ سقف بازار عمده فروشی اردیبهشت 1491.5 1459.6 1380.1
نرخ سقف بازار عمده فروشی خرداد 1896.6 1736 1544.5
نرخ سقف بازار عمده فروشی تیر 2003.9 1903.9 1636.3

نرخ ECA

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
ابان
اذر
دی
بهمن
اسفند
  ECA اوج بار میان بار کم بار
ECA تیر 12000 6000 3000
ECA خرداد 12000 6000 3000
ECA فروردین 12000 6000 3000
ECA اردیبهشت 12000 6000 3000

نرخ متوسط موزون بازار

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
ابان
اذر
دی
بهمن
اسفند
  نرخ متوسط موزون بازار اوج بار میان بار کم بار
نرخ متوسط موزون بازار فروردین 1121.4 1097.5 1029
نرخ متوسط موزون بازار اردیبهشت 1353.2 1296.3 1217.5
نرخ متوسط موزون بازار تیر 1859.3 1680.1 1553.8
نرخ متوسط موزون بازار خرداد 1715.1 1571.8 1455.1

مرکز دانلود

ابلاغ سقف قیمت بازار عمده فروشی برق از تاریخ 1401/06/22

ابلاغیه توانیر - رویه محاسبه صورتحساب مشترکان با قدرت بیش از یک مگاوات

نامه توانیر به تاریخ 1402/03/24 شماره 1402/11/31279
دانلود کنید

ابلاغ سقف قیمت بازار عمده فروشی برق از تاریخ 1402/01/01

ابلاغیه شرکت مدیریت شبکه برق ایران به تاریخ 1401/12/28 شماره 1732 - ابلاغیه وزیر نیرو به تاریخ 1401/12/27 شماره 1401/69535/30/100
دانلود کنید

ابلاغیه وزیر نیرو - محاسبه صورتحساب مشترکان با قدرت قراردادی بیش از یک مگاوات

ابلاغیه وزیر نیرو به تاریخ 1402/03/20 به شماره 1402/19706/200
دانلود کنید

دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی

ابلاغ وزیر نیرو مورخ 1402/03/20 به شماره 1402/19706/200
دانلود کنید

جدیدترین اخبار و مقالات صنعت برق و انرژی